Etik Değerlerimiz

Müşterilerimiz ile empatik birilişki kurmaya ve problemleri onların bakış açısıyla görmeye özen gösteririz.Müşterilerimizin ihtiyacını iyice anlayıp ve detaylıca analiz etmeden önce hizmet sağlama teklifinde bulunmayız.Daima ihtiyaca uygun ve özgün çözüm önerisindebulunur, kuruluşları kalıplara uydurmaya çalışmayız.Hizmet/Çözümkonusunda yanıltıcı bilgivermekten kaçınır, uzmanlık / becerikapsamımız haricinde hizmetsağlama teklifindebulunmayız.

Hizmetlerimiz hakkında yanıltıcıolmayan bir fiyatpolitikası izliyoruz. Basit, anlaşılır ve uygun şartlar altında kıyaslanabilir.Rekabet içerisinde olduğumuz tüm meslektaşlarımızınhizmetalanlarında mesleketiğine uygun hareketetmeğe özen gösteririz. Fiyat bazlı rekabete fırsat verecekyaklaşımlardan kaçınırız. Çünkü neticede görüyoruzki, müşterilerimiz hizmet anlayışımız doğrultusunda tercihini bizden yana kullanmaktadır.

Ekibimizden biri olsa dahi kurum olarak danışmanlık imaj vesaygınlığına zararverecek yaklaşımlara asla izin vermiyoruz.Başladığı DanışmanlıkProjesi’ ni tam zamanındatamamlamak için gereklitedbirleri alırız. Gerekli hallerde, maliyetine bakmaksızın ekipteki uzman sayısını artırmaktan asla çekinmeyiz. Proje taahhütlerine uyum hassas değerlerimizdendir.

Tüm ekip üyelerimiz faaliyet konusu ile ilgiligüncel bilgiyi, gelişiminekatkı sağlayacak eğitimve seminerleri takipetmektedir.Değişen dünyayı anlamak ve gereklerini yerine getirmek en başta bizlerin sorumluluğudur.