Etik Değerlerimiz

Müşterilerimiz ile empatik birilişki kurmaya ve problemleri onların bakış açısıyla görmeye özen gösteririz. Müşterilerimizin ihtiyacını iyice anlayıp ve detaylıca analiz etmeden önce hizmet sağlama teklifinde bulunmayız. Daima ihtiyaca uygun ve özgün çözüm önerisinde bulunur, kuruluşları kalıplara uydurmaya çalışmayız. Hizmet/Çözüm konusunda yanıltıcı bilgi vermekten kaçınır, uzmanlık / beceri kapsamımız haricinde hizmet sağlama teklifinde bulunmayız.

Hizmetlerimiz hakkında yanıltıcı olmayan bir fiyat politikası izliyoruz. Basit, anlaşılır ve uygun şartlar altında kıyaslanabilir. Rekabet içerisinde olduğumuz tüm meslektaşlarımızın hizmet alanlarında meslek etiğine uygun hareket etmeğe özen gösteririz. Fiyat bazlı rekabete fırsat verecek yaklaşımlardan kaçınırız. Çünkü neticede görüyoruz ki, müşterilerimiz hizmet anlayışımız doğrultusunda tercihini bizden yana kullanmaktadır.

Ekibimizden biri olsa dahi kurum olarak danışmanlık imaj ve saygınlığına zarar verecek yaklaşımlara asla izin vermiyoruz. Başladığı Danışmanlık Projesi’ni tam zamanında tamamlamak için gerekli tedbirleri alırız. Gerekli hallerde, maliyetine bakmaksızın ekipteki uzman sayısını artırmaktan asla çekinmeyiz. Proje taahhütlerine uyum hassas değerlerimizdendir.

Tüm ekip üyelerimiz faaliyet konusu ile ilgili güncel bilgiyi, gelişimine katkı sağlayacak eğitim ve seminerleri takip etmektedir. Değişen dünyayı anlamak ve gereklerini yerine getirmek en başta bizlerin sorumluluğudur.