Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni

Ata Cd. No.58/C, Balçova, İzmir adresine , Balçova V.D. 8450299479 vergi nosu , 129039 Ticari Sicil Nosu ve 0845029947900018 Mersis nosu ile faaliyet gösteren TQNET KALİTE SERTİFİKASYON HİZ. VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Ltd. Şti  (“Şirket” olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

• Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu Aydınlatma Metninde belirtilmiş olan bilgiler ve bunların işlenmesi, Şirket’ le online portal, üzerinde, e-posta ve diğer elektronik yöntemlerle ve elden bilgi paylaştığınız sürece geçerli olan işlemlerdir.    

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

• Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve adresiniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz

• Özel nitelikli kişisel veri; Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler,  

• Eğitim verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi

• İş deneyimi verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

• Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları

• Web sitesi/Uygulama kullanım verileri; Üye olduğu tarih, yaptığı başvurular / başvuru seviyesi, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, şehirler, iş habercisi / kayıtlı kriterleri, engellenen firmalar, çalışma durumu (evet/hayır), aday sektör adı, son login tarihi, son mesaj tarihi, uygulama silindi (evet/hayır), son mesaj seviyesi, son mesaj pozisyonu, son mesaj sektörü, son mesaj attığı firma, son iş seviyesi, adayın cep telefonundan ilan numarasını arayıp aramadığı bilgisi, uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim), IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model)

• Diğer; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları, Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları, başvuru sürecini kendi altyapılarında yöneten işverenler için başvurunun gerçekleşmesi amacıyla diğer tarafın belirlemiş olduğu adrese yönlendirilirken işlemi yapan kullanıcının kullanıcı adı/email/yönlendirme yapılan gün bilgisi

• İletişim verisi; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız

• Söz konusu verileriniz, Şirket  faaliyetimizin ifası dolayısıyla bağlı bulunduğumuz yasal mevzuat gereği sisteme üye olduğunuz süre boyunca , üyelik durumu Şirket tarafından askı altına alındıktan sonra 12 ay süre ile, Şirket’in ya da temsilciliğini yapmış olduğumuz belgelendirme kuruluşunun belgelendirme sözleşmelerinde yer alan sürelerde  sistemlerimizde saklanacaktır.

• Sisteme kayıt ve iletişim bilgisi paylaşma  esnasında manuel olarak doldurduğunuz alanlarda verdiğiniz kişisel verilerinizi de   işlemekteyiz. Bu kapsamda, KVKK izni vermeyi tercih etmediğiniz durumda, manuel olarak doldurulan alanlara kişisel bilgilerinizi girmemenizi öneririz.

Şirket faaliyetlerimizde  online bir fonksiyon olarak sunduğumuz hesabınıza dosya yükleme özelliğiniz kullanarak yüklediğiniz dosyalarda da bulunan bilgileri de işliyor oluyoruz. Bu özelliğin kullanımı tercihinize bırakılmış olmakla birlikte, işlenmesini istemeyeceğiniz bilgilerinizi bu dosyalarda bulundurmamanızı öneririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,  Şirket faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel ve/veya elektronik ortamda iletmeniz, Şirketimize bilgi, ses ve görüntü girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz ve personel belgelendirme faaliyetleri suretiyle topluyoruz.

Şirket’in web-sitesini ve on-line portalı geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamız’ da da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size Şirket hizmetine ilişkin bu Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

• iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

• Sözleşme oluşturmak 

• elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme için  tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

• kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

• anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

• anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

• hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

• yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

• Eğitimlerimiz ile ilgili bildirimleri ve yeni gelişmeleri haber vermek

• Üyelik faaliyetlerini başlatmak ve üyeliğiniz vasıtası ile faydalanabileceğiniz hizmetler hakkında size bilgilendirmek

• Size destek olabilecek bildirimlerin iletilmesini sağlamak

• Sizden gelen destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek

• Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak

• Bütçe yönetimi ve raporlama yapmak

• Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak

• Mobil uygulamalarımıza girişinizi kolaylaştırmak

• Mobil uygulamada yaşanan teknik sorunlarda müdahale edebilmek ve sorunun kaynağını anlayabilmek,

•           Personel belgelendirme faaliyetlerini yürütmek 

• Size Şirketin sunduğu  hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi Şirket üzerinde vermiş olduğunuz onayla ve paylaşım tercihleriniz doğrultusunda, yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli işveren(ler) le paylaşmak

• Şirket de , yukarıdaki koşullarla paylaştığınız veriler diğer taraflar tarafından  herhangi bir şekilde veri işlemeye tabii tutulduğunda üye işveren müşteri de veri sorumlusu haline gelmektedir. Şirket aracılığıyla söz konusu tarafların erişimine açılmış verileriniz ile ilgili bu taraflara  talebiniz olması halinde, Şirketimiz talebinizi ilgili tarafa iletecektir. Bunu yanında, diğer tarafın Şirket   aracılığıyla elde ettiği verilerinizi kendi sistemlerine aktardığı durumlar için, aktarılan bilgilerinizle ilgili, talebin gerçekleştirilmesi veri sorumlusu sıfatıyla veriyi kendi sistemine aktaran tarafın  sorumluluğundadır. Diğer tarafın  Şirket ile olan sözleşmesi bittikten sonra, verilerinizi kullanmak istemesi durumunda, söz konusu taraf sizinle iletişim kurup, ayrıca izninizi talep edebilir.

• Aynı şekilde diğer taraflara  aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterseniz bu talebinizi Şirketimize iletebilirsiniz.

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz:

• Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak

• Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak

• Başvuru yapmanıza yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek

• Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak

• Şirket bilgilerinizle giriş yapabilmeniz

• Yalnız gerekli olduğunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki işveren müşterilerimize destek vermek

•           Personel Belgelendirme faaliyetlerini yürütmek ve takibini sağlamak

• Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması sizin sorumluluğunuzdadır. Sistemlerimizde profil ve özgeçmiş oluşturduğunuz ve/veya başka bir suretle referans kişisi vb gibi 3. kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu izinlerin sizin tarafınızda alındığını kabul etmektesiniz. Şirketimize bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı, Şirketimiz yasal haklarını saklı tutmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:

Yukarıdaki etkileşimler haricinde, kişisel verileriniz, adayın, özgeçmişinizin görüntülendiği durumlarda, görüntüleyen kişi/kurumlar ile paylaşılmaktadır.

• Özgeçmişinizin paylaşımı, tercihleriniz doğrultusunda ve faaliyet konumuz olan Eğitim ve Personel Belgelendirme sözleşmeleri çerçevesinde üçüncü taraflara aktarılmaktadır.

• Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta gönderebilmek amacıyla iletişim bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.

• Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), gibi analizler yapmak üzere veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz taraflara aktarabiliyoruz.

• Çalışma saatlerimizin dışında size yardımcı olabilmeleri özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerinizi anlaşmalı olduğumuz Call Centerlara (destek hattı hizmeti veren arama merkezlerine) aktarıyoruz.

• Emarsys, Insider, Google Analytics vb gibi birlikte çalıştığımız firmalara, hizmet kalitesini arttırma, ürün geliştirme, iletişim tercihlerinize bağlı olarak iletişimde kalma, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için söz konusu tedarikçilerin sistemlerini kullanabiliyoruz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

• Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirket’ ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi hususunda başvurunuzu , bu Aydınlatma Metninin ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak bulunan yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ,güvenli elektronik imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz veya kayıtlarımızda yer alan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize teslim etmemiz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının doğrulanması amacıyla ek doğrulamalar  ( kayıtlı telefona mesaj veya aranmanız v.b) istenebilir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TQNET KALİTE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ.

ADRES: Ata Cd. No.58/C, Balçova, İzmir

Tel: 0232 4331905      web:  www.turkkalite.net , ofis@turkkalite.net