Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
Yönetim sistemi, bir kuruluşun amaçlarına ulaşmak için işinin birbiriyle ilişkili kısımlarını yönetme şeklidir. Bu hedefler, ürün veya hizmet kalitesi, operasyonel verimlilik, çevresel performans, işyerinde sağlık ve güvenlik ve çok daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi farklı konuyla ilgili olabilir.

Sistemin karmaşıklık düzeyi, her kuruluşun kendine özgü bağlamına bağlı olacaktır. Bazı kuruluşlar, özellikle de daha küçük kuruluşlar için, işletme sahibi tarafından güçlü bir liderliğe sahip olmak, her bir çalışandan ne beklendiğini ve kapsamlı belgelere ihtiyaç duymadan kuruluşun genel hedeflerine nasıl katkıda bulunduklarını net bir şekilde tanımlamak anlamına gelebilir. Örneğin, yüksek düzeyde düzenlenmiş sektörlerde faaliyet gösteren daha karmaşık işletmeler, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve kuruluş amaçlarını yerine getirmek için kapsamlı belgelere ve kontrollere ihtiyaç duyabilir.

ISO yönetim sistemi standartları (MSS), kuruluşların amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için bilinçli olarak uyguladıkları tekrarlanabilir adımları belirterek ve sürekli bir öz değerlendirme, düzeltme ve operasyon iyileştirme döngüsüne dönüşen bir organizasyon kültürü oluşturarak kuruluşların performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur. ve çalışanların bilinçlendirilmesi ve yönetimindeki liderlik ve bağlılık yoluyla süreçler.

Etkili bir yönetim sisteminin bir kuruluşa sağladığı faydalar şunlardır:

 • Kaynakların daha verimli kullanımı ve geliştirilmiş finansal performans
 • Gelişmiş risk yönetimi ve insanların ve çevrenin korunması
 • Tutarlı ve iyileştirilmiş hizmet ve ürünler sunma kabiliyetinin artırılması, böylece müşterilere ve diğer tüm paydaşlara değer artışı
 • YS’ler, küresel yönetim, liderlik stratejileri, etkin ve etkili süreçler ve uygulamalar konusunda uzman uluslararası uzmanlar arasındaki ortak akıl yürütmenin sonucudur. YS standartları, büyük veya küçük herhangi bir kuruluş tarafından uygulanabilir.
 • Sürekli iyileştirme amacı ile kuruluşları geleceğe taşır. 

Hizmet verdiğimiz Yönetim Sistemlerinin bazıları:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi 
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi 
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi 
 • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi
 • ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi