ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Üreticiden tüketiciye kadarki zincirde her kesimi tümüyle etkileyen salgın, zehirlenme, bozulma vb. gibi olumsuzluklar endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır. ISO 22000 hijyen, izlenebilirlik, HACCP metodu ile kritik kontrol noktalarının yönetimini ve önlemlerin alınmasını sağlar.