ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Sosyal açıdan sorumlu olmak, şeffaf ve etik davranışlar yoluyla, kararlarımızın ve faaliyetlerimizin toplum ve çevre üzerindeki etkilerine ilişkin hesap verebilir olmayı ifade eder. Sosyal sorumluluk sahibi bir işletme daha güçlü bir işletme olup, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunur ve büyük şirketler tarafından tedarikçi seçim kriterlerini sağlamakta büyük rol oynar.