ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi

İşletmelerin yüz yüze oldukları riskleri daha iyi görebilecekleri, anlayabilecekleri ve yönetecekleri daha şeffaf ve entegre risk yönetim uygulamalarının oluşturulması, yöneticilerin öncelikli gündem maddeleri haline gelmiştir. Özellikle bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri ve/veya farklı iş birimlerini barındıran kurumlarda risklerin daha etkin şekilde yönetilmesi bir ihtiyaç olmaktan çıkmış, bir gereklilik haline gelmiştir. Bu çerçevede Kurumsal Risk Yönetimi kavramı klasik risk yönetimi anlayışına göre daha entegre, sistematik ve proaktif hale gelmiştir. (Kurumsal Risk Yönetimi- Şubat 2008 Yayın no:Tüsiad-T2008-02/452)