ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi

Günümüz ekonomik koşullarında kamu hizmeti sağlayan ya da sağlamayan kuruluşların finansa erişimi ve karlılığı ortaya koyması sürdürebilir ürün ve hizmet sağlama noktasında önem kazanmaktadır. Finans sağlayan banka, kredi kurumları, yatırımcılar ve belediyeye girdi sağlayanlar açısından şeffaf ve dürüst bir yönetim, kaynakların adil ve doğru kullanımı belediyenin finansal imajının arttırılmasını sağlamaktadır.

Bu ihtiyaçları karşılamak üzere Dünya Standartlar örgütü ISO (International Organization for Standardization) 2016 yılında kurum ve kuruluşların sürdürülebilir şeffaf bir yönetim uygulamaları için global ölçekte kabul edilmiş ISO 37001 Yolsuzlukla/rüşvetle Mücadele Standardını yayımlamıştır